Hocaali Mh. Kiremitçi Cd. Karakaşgil Plaza Kat : 9 No : 905 Osmangazi/Bursa
0 (541) 357 40 25

Psikoteknik Belgesi

Psikoteknik Raporunu Kimler Almalı ?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Şoförlerde Aranacak Nitelik ve Şartlar; 

a. Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları, 

b. İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları, 

c. Büyük otobüs kullananların 26 yaşından gün almış olmaları,

d. Değişik: (Resmi gazete 31/12/2010-27802) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluştan her beş yılda bir almaları,

e. Tehlikeli madde taşıyan taşıtları kullananların, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi aldığını gösteren belgeye sahip olmaları, 

f. Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları şarttır.

Madde 60/E : ” (Ticari olarak yük/eşya ve yolcu taşımacılığı yapanlar) Sürücülerin Bedeni ve Psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir raporu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları zorunludur.” şeklindedir.

Madde 79 : Kanunun ilgili maddelerinde tanımlanan nitelikteki trafik suçlarını işleyen sürücüler, ekte yer alan 4 sayılı Cetvel’de tanımlanan usul ve esaslara uygun olarak, psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulurlar. Muayene sonucu durumu uygun bulunan sürücülerin sürücü belgeleri Kanunun ilgili maaddesinde belirtilen sürenin sonunda iade edilir.

 

Psiko-Teknik Süreci

1. Kayıt İşlemleri

Hiçbir ek evrak istemiyoruz. Sadece Kimliğiniz ve Sürücü Belgeniz yeterlidir.

Değerlendirme merkezimize sadece kimliğini ve sürücü belgeniz ile gelerek kayıt yaptırabilir veya internet sitemiz üzerinden online olarak randevu alabilirsiniz. Randevu aldıktan sonra da randevu tarih ve saatinizde gelip hiç beklemeden teste girebilirsiniz. 

İsterseniz online randevu formunu doldurun en kısa sürede sizinle irtibata geçelim.

2. Psiko-Teknik Değerlendirme Testi

Psiko-Teknik test cihazı ile psikolog eşliğinde yapılır ve en az 1 saat sürer. Test sırasında sürücüye; tepkime hızı, refleks, seçici dikkat, görsel algı bellek, çevresel görüş, muhakeme, el ayak koordinasyon, sürekli dikkat, çarpışma zaman tahmini, hız mesafe tahmini testleri gibi testler uygulanır.

Tüm testler psiko-teknik test cihazı ile uygulanır. sürücü dokunmatik ekran, direksiyon ve pedallar ile veri girişi yapar. Öncelikle sistem ve psikolog tarafından test başlamadan önce ne yapması gerektiği sesli ve görüntülü olarak anlatılır. Anlatıldıktan sonra deneme yapması istenir. 

Deneme yaptıktan sonra asıl teste geçilir.

Uygulanan test sonuçları sistem tarafından Türk sürücülerden toplanan verilerle hazırlanmış olan normlarla karşılaştırılır.

Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu

1. Test sonuçlarını içeren standart formattaki bilgisayar çıktısından kişiye uygulanan her bir test sonucundan elde edilen bulguların bir arada özetlendiği dokuz bölümden oluşan Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu düzenlenir.

2. Bu raporun ilk sekiz bölümünde sırasıyla yukarıda yer alan her bir özelliğe yönelik uygulanan testlere ilişkin bulgu ve değerlendirmeler tanımlanır.

3. Raporun dokuzuncu ve sonuncu bölümünde ise; kişinin sekiz alandaki yeteneğini ölçen testlerin bütünü sürücülük açısından değerlendirilerek, kişinin tüm yetenek alanlarındaki düzeyleri ile sürücülüğe devam etmesinde risk olup olmadığı belirtilir.

Test en az bir saat sürmektedir. Süre veya test sayısında kısaltma yasal olarak mümkün değildir.

Test süresince test cihazı tarafından rastgele 3 zamanda sürücünün fotoğrafı çekilerek rapora basılmaktadır.

3. Psikiyatri Testi

Psikiyatri testine psiko-teknik değerlendirme testinden sonra girilir. Psiko-Teknik Değerlendirme Testine girdikten sonra en geç 1 ay içerisinde Psikiyatri testine girilmelidir. Psikiyatri testi özel veya devlet hastanelerinin psikiyatri bölümlerinde yapılır. Yaklaşık olarak 1 saat sürmektedir. Bu testte sürücünün psikiyatrik durumunun ölçülebilmesi amacıyla değişken sayıda çoktan seçmeli test usulü sorular yöneltilmektedir.

Test ve muayene sonucunda psikiyatri uzmanı; psiko-teknik değerlendirme raporu, psikiyatri testi ve muayenesinden elde ettiği bulguları birlikte değerlendirerek kişinin araç kullanmasında sağlık şartları açısından sakınca olup olmadığına dair değerlendirmesini yaparak raporda belirtir.

DAHA DETAYLI BİLGİ İÇİN

Hemen Ara